ZMIANA BIURA RACHUNKOWEGO – Wszystko co powinieneś wiedzieć

KIEDY ZMIENIĆ BIURO RACHUNKOWE?

Biuro rachunkowe można zmienić w dowolnym czasie. Natomiast najlepszym momentem na tą zmianę jest koniec roku podatkowego, ponieważ stary rok zakończy poprzednia księgowa,
a nowy rok podatkowy rozpocznie księgowa z nowego biura rachunkowego.

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę biura w okresie trwania roku podatkowego pamiętaj aby dokonać tej zmiany po okresie rozliczeniowym oraz po złożeniu deklaracji i opłaceniu wyliczonych podatków. Weź pod uwagę czas wypowiedzenia zawarty w umowie z biurem rachunkowym!

JAK TO ZROBIĆ?

Przedstawiamy cztery kroki, które należy wykonać zmieniając biuro rachunkowe:

 1. Wypowiedzieć dotychczasową umowę z biurem rachunkowym – pamiętaj,
  że obowiązuje cię okres wypowiedzenia zawarty w umowie o współpracy z BR. Okres wypowiedzenia może trwać od 1 do 3 miesięcy. Wypowiedzenie umowy należy sporządzić samodzielnie w dwóch egzemplarzach, które muszą zostać podpisane przez przedstawiciela biura rachunkowego.
 2. Podpisać umowę z nowym biurem rachunkowym – nowa umowa powinna wchodzić w życie w dniu następującym po terminie, w którym została rozwiązana poprzednia umowa.
 3. Zaktualizować wpis w CEIDG –  wpis do CEIDG zawiera m.in. informacje o podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości firmy oraz o miejscu, w którym przechowywana jest  dokumentacja księgowa. Zmian w formularzu CEIDG-1 należy dokonać do 7 dni od momentu podpisania umowy z nowym biurem rachunkowym.

Co należy zaktualizować w formularzu?

 • w pkt. 21 formularza wpisać nazwę i NIP nowego biura rachunkowego,
  • w pkt. 22 adres, w którym nowe biuro rachunkowe będzie przechowywać twoją dokumentację. 
  • w pkt. 01 uzupełnić datę, w której powstała zmiana, czyli datę od której wchodzi w życie umowa o świadczenie usługi księgowej z nowym biurem rachunkowym.
 • Odebrać dokumentację księgową i przekazać ją do nowego biura rachunkowego – kilka dni przed wygaśnięciem umowy z poprzednim biurem rachunkowym należy umówić się na spotkanie celem odbioru dokumentacji księgowej firmy. Dokumentacja powinna zawierać dokumenty sporządzane przez księgowego oraz dokumenty, które przedsiębiorca regularnie przekazywał do biura. W obowiązku przedsiębiorcy jest dopilnowanie czy w przekazanych dokumentach niczego nie brakuje. Następnie wszystkie odebrane dokumenty należy przekazać do nowego biura księgowego.
Scroll to Top